Patiëntenverenigingen

Vlaams patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform biedt infomomenten, studiedagen, studiegroepen, klankbordgroepen en denkdagen aan voor patiënten.Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.

NAH-Liga vzw, samen met mensen voor NAH

De Vlaamse Liga NAH wil alle personen en organisaties die zich inzetten voor een betere kwaliteit van leven van mensen met een NAH met elkaar verbinden en versterken. Samen met het Vlaams Platform NAH, dat nu deel uitmaakt van de NAH LIGA gaan diverse organisaties aan de slag rond thema’s zoals lotgenotencontact, vorming en opleiding, sensibilisatie, gebruikerswerking, brede zorg, innovatie en onderzoek.

Nema vzw

De Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een patiëntenvereniging/zelfhulpgroep die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA) - spierziekten.

ALS

ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een neuromusculaire niet besmettelijke aandoening waarvan de oorzaak nog niet met zekerheid is vastgesteld. De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS-patiënten of hun familie. Zij kennen dus allemaal de ziekte met haar directe en indirecte gevolgen zeer goed en uit eerste hand.

Trefpunt Zelfhulp vzw

Bepaalde verenigingen kunnen tijdens uw revalidatie misschien wel een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose. Meer informatie over deze diagnose en een mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten, kan via www.zelfhulp.be. Deze website van Trefpunt Zelfhulp vzw biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.