U bevindt zich hier: Visie en beleid  >  Kwaliteitszorg  >  Kwaliteitstraject

Kwaliteitstraject - kwaliteitslabel

Het traject naar aantoonbare kwaliteit: kwaliteitstraject of kwaliteitslabel

Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft gekozen voor accreditatie op basis van NIAZ-Qmentum (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). In november 2017 heeft Inkendaal bezoek gekregen van de externe NIAZ auditoren en we hebben met vlag en wimpel de audit behaald!

In dit kader heeft Inkendaal een voortgangsrapport gemaakt met een aantal ziekenhuisbrede verbeterprojecten.

In 2022 komt het NIAZ opnieuw langs om Inkendaal te toetsen aan een nieuwe normenset van kwaliteitsnormen. De nieuwe Qmentum Global normen leggen vooral de nadruk op de participatie van de patiënt en zijn/haar familie .

Om opnieuw te voldoen aan alle kwaliteitsnormen, zetten 6 multidisciplinaire kwaliteitsteams hun schouders onder dit grote project.

Klik hier voor ons kwaliteitslabel of NIAZ ceritifcaat
Bezoek de website van het NIAZ
Veiligheidsrondes

Om onze eigen werking steeds te verbeteren en de externe audit verder voor te bereiden, vinden er op geregelde basis interne audits en veiligheidsrondes plaats.

Veiligheidsrondes hebben tot doel medewerkers bewust te maken van het belang van veiligheid op de werkvloer en het herkennen van risicovolle situaties op de afdeling voor patiënt en medewerker.  Het nakijken en toetsen van gemaakte afspraken is een belangrijk onderdeel binnen ons kwaliteitssysteem. De veiligheidsrondes worden regelmatig gelopen door leidinggevenden of de stuurgroep van de zorgafdelingen. Ook directieleden en leden van de veiligheidscommissie nemen minstens 1 maal per jaar deel aan deze rondes.

Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgesteld en klimmen we hogerop de kwaliteits- en veiligheidsladder.

Gehospitaliseerde (D100 - D500) en ambulante diensten (PDH, PDH Jongeren en D700)

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Stuurgroep, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Medisch technische dienst (MTD) - polikliniek

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Stuurgroep, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Centrum voor bewegingsanalyse

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Apotheek

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Fitnessruimte

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Hydro

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Hippo

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Therapeutische keuken

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Stimulatieruimte

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Therapeutisch appartement

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Keuken + dieetkeuken/stock

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Drinkfonteinen en koelkasten

Frequentie
2x per jaar

Wie?
Verantwoordelijke, eventueel in aanwezigheid met lid Veiligheidscommissie en directie

Sporthal

Frequentie
1x per jaar

Wie?
Leden van de werkgroep sport van Inkendaal

Interne audits

In het continue streven naar een kwaliteitsvolle en veilige zorg worden er regelmatig interne en externe audits uitgevoerd in onze instelling.

De interne audits worden uitgevoerd door eigen personeelsleden die daarvoor een aparte opleiding doorliepen. Onze auditequipe telt ondertussen 14  interne auditoren. De audits worden uitgevoerd conform het beleid en de opgestelde auditplanning. Elke afdeling wordt  minstens jaarlijks getoetst aan de gemaakte kwaliteitsafspraken. De geformuleerde aanbevelingen leiden tot een actieplan en trimestrieel wordt er terugkoppeling gegeven aan het directieteam.

Het is dus mogelijk dat een interne of externe auditor je patiëntendossier inkijkt. Alle auditoren hebben een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten over alle informatie die zij tijdens het uitvoeren van een audit vernemen. Indien je bezwaren hebt tegen het feit dat een auditor jouw patiëntgegevens en/of -dossier inkijkt in het kader van een audit dan respecteren wij dit. In dat geval verzoeken wij je vriendelijk dit te melden aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar je verblijft.