Revalidatietraject Orthopedie

Doelgroep

Dit revalidatietraject richt zich op patiënten met prothesen allerhande (bv. TKP, THP …), polytrauma patiënten en tot slot ook op patiënten met amputaties ter hoogte van de onderste ledematen.

Visie van het revalidatietraject

Het doel van de revalidatie is om zoveel mogelijk functionaliteit en zelfstandigheid te herwinnen en zo toe te werken naar sociale re-integratie en zo mogelijk ook professionele re-integratie.

De revalidatie voor de prothese- en de polytrauma patiënten is voornamelijk gericht op mobilisatie, spierversterkende oefentherapie, transfertraining, gangrevalidatie (indien het een prothese thv de OL betreft), evenwichts- en coördinatietraining, ADL-training en reconditionering. Patiënten kunnen eventueel worden ingeschakeld in de hydrotherapie. Daarnaast wordt, indien nodig, basisrolstoelrijden opgestart. Ook de nood aan hulpmiddelen wordt geëvalueerd.

Tijdens de revalidatie voor de amputatiepatiënten wordt er in eerste instantie aandacht geschonken aan oedeemreductie, advies rond hygiëne en stompharding. Tevens vindt mobilisatie en stretching plaats ter preventie van flexiecontracturen ter hoogte van heup en/of knie. Daarnaast worden spierversterkende oefeningen gegeven, alsook gangrevalidatie en evenwicht- en coördinatietraining. Er wordt aandacht besteed aan rolstoelrijden. Ook hier wordt de nood aan hulpmiddelen geëvalueerd.

Praktische informatie en contactpersonen

Zorgeenheid dienst 200

Verantwoordelijke artsen:

Hoofdverpleegkundige:

Evelien De Backer

Hoofdtherapeut:

Marina Poelmans

Algemeen telefoonnummer Revalidatieziekenhuis Inkendaal: 02 531 51 11