U bevindt zich hier: Patient  >  Uw patiëntendossier

Uw patiëntendossier via Cozo & via Nexushealth

Wat is CoZo?

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is aangesloten bij CoZo (het Collaboratief Zorgplatform). Dit is een digitaal platform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen.
Dit verbetert het zorgproces en gebeurt ten allen tijde met respect voor de rechten van de patiënt.

“BETERE ZORG DOOR UITWISSELING VAN UW MEDISCHE GEGEVENS!”

Het CoZo-project maakt deel uit van het nationale eHealthproject. Dit project heeft tot doel om op een efficiënte wijze een snelle en veilige elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk te maken tussen alle zorgverleners die u behandelen in België.
 

Hoe geeft u uw toestemming?

U kunt uw toestemming om uw medische gegevens te delen onder meer geven via de www.cozo.be of aan de opnamedienst van revalidatieziekenhuis Inkendaal.

Door uw toestemming krijgt uw behandelende arts in inkendaal via een beveiligde internetverbinding toegang tot uw medische gegevens. Ook uw huisarts en andere behandelende artsen krijgen inzage in uw medisch dossier 

Via de CoZo-website kunt u altijd uw toestemming weer intrekken.

Wie van Inkendaal heeft hier toegang toe?

Het plaatsen en raadplegen van documenten op CoZo kan binnen revalidatieziekenhuis Inkendaal enkel door onze artsen.

Meer informatie?
  • www.cozo.be
    Hier kan u zich ook inloggen met uw elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer.

  • Over het eHealthplatform van de federale overheid: www.ehealth.fgov.be.

Download de brochure van COZO
Delen van medische gegevens tussen ziekenhuizen - Nexuzhealth

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Zorgverleners in nexuzhealth-ziekenhuizen delen het medisch dossier van patiënten elektronisch. Dat zorgt voor een betere zorgcontinuïteit: patiënten hoeven niet telkens hun verhaal opnieuw te doen en het vermijdt dubbele onderzoeken of fouten die kunnen ontstaan door ontbrekende informatie. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om een zo volledig mogelijk dossier van hun patiënten bij te houden, in het belang van de patiënt.

De nexuzhealth-ziekenhuizen, waaronder Inkendaal, hanteren daarbij een heel strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct bij de zorg betrokken zijn, hebben toegang tot het medisch dossier. Daarbij speelt de functie van de zorgverlener een belangrijke rol, bijvoorbeeld of het om een arts, verpleegkundige of apotheker gaat, maar ook andere elementen bepalen minutieus wie wel of niet betrokken is bij de zorg en daarom op dat moment toegang nodig heeft tot bepaalde delen van het dossier.

Elke persoon die in het medisch dossier kijkt, is zoals iedere ziekenhuismedewerker gebonden aan het beroepsgeheim. Elke inzage of wijziging in het medisch dossier wordt geregistreerd. Dat levert soms een grote hoeveelheid aan registraties op, maar soms gaat het ook om personen die maar heel kort betrokken waren bij een behandeling, bijvoorbeeld de persoon die de revalidant ziet voor het nemen van een RX in de polikliniek. Ook zij staan geregistreerd, maar hebben slechts toegang tot die fractie van het medisch dossier die nodig is voor hun taak. Gegevens kunnen dus enkel worden uitgewisseld als er een zorgrelatie bestaat of, in uitzonderlijke gevallen, als het om een levensreddende situatie gaat.

Patiënten krijgen bij het aanmaken van hun nexuzhealth-dossier informatie over het delen van die gezondheidsgegevens.