U bevindt zich hier: Patient  >  Uw patiëntendossier

Uw patiëntendossier

Nieuwsbericht:  Revalidatieziekenhuis Inkendaal is momenteel bezig met de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier, namelijk het dossier van Nexuzhealth. Dit volledig dossier zal vanaf april 2022 volledig geïmplementeerd zijn. 

Als patiënt zal u vanaf 2022 ook toegang kunnen krijgen tot uw dossier via www.mynexuzhealth.be of de mynexuzhealth-app. Van zodra dit van toepassing is, zal dit gecommuniceerd worden. 

Wie gebruikt uw dossier?

Medewerkers van revalidatieziekenhuis Inkendaal

Medewerkers van Inkendaal kunnen uw dossier raadplegen, zolang ze direct bij uw behandeling betrokken zijn.

Inkendaal koos voor het beheer van uw gedeeld dossier voor nexuzhealth, zoals ook andere ziekenhuizen voor hetzelfde pakket kunnen kiezen. Als u behandeld wordt in een dergelijk nexuzhealth ziekenhuis, wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in dat ziekenhuis. Omdat het belangrijk is dat uw behandelende arts over de volledige informatie van uw gezondheidstoestand beschikt, kunt u als patiënt niet weigeren dat behandelende zorgverleners van de nexuzhealth ziekenhuizen toegang hebben tot uw dossier.

U kan de actuele lijst van de aangesloten ziekenhuizen terugvinden op de website van Nexuzhealth.

Behandelende zorgverleners in nexuzhealth ziekenhuizen

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Zorgverleners in nexuzhealth-ziekenhuizen delen het medisch dossier van patiënten elektronisch. Dat zorgt voor een betere zorgcontinuïteit: patiënten hoeven niet telkens hun verhaal opnieuw te doen en het vermijdt dubbele onderzoeken of fouten die kunnen ontstaan door ontbrekende informatie. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om een zo volledig mogelijk dossier van hun patiënten bij te houden, in het belang van de patiënt.

De nexuzhealth-ziekenhuizen, waaronder Inkendaal, hanteren daarbij een heel strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct bij de zorg betrokken zijn, hebben toegang tot het medisch dossier. Daarbij speelt de functie van de zorgverlener een belangrijke rol, bijvoorbeeld of het om een arts, verpleegkundige of apotheker gaat, maar ook andere elementen bepalen minutieus wie wel of niet betrokken is bij de zorg en daarom op dat moment toegang nodig heeft tot bepaalde delen van het dossier.

Elke persoon die in het dossier kijkt, is zoals iedere ziekenhuismedewerker gebonden aan het beroepsgeheim. Elke inzage of wijziging in het dossier wordt geregistreerd. Dat levert soms een grote hoeveelheid aan registraties op, maar soms gaat het ook om personen die maar heel kort betrokken waren bij een behandeling, bijvoorbeeld de persoon die de revalidant ziet voor het nemen van een RX in de polikliniek. Ook zij staan geregistreerd, maar hebben slechts toegang tot een bepaald deel van het dossier die nodig is voor hun taak. Gegevens kunnen dus enkel worden uitgewisseld als er een zorgrelatie bestaat of, in uitzonderlijke gevallen, als het om een levensreddende situatie gaat.

Wat met mijn privacy?

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben rechtmatig toegang tot uw dossier.

Uw patiëntendossier bij andere Belgische zorgverleners - het eHealth-platform

De Belgische overheid biedt veilige communicatiekanalen aan waarmee alle zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens consulteren.  Dit is een digitaal platform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen. Dit gebeurt via externe verwerkers die de gegevensdeling verzorgen. 

“BETERE ZORG DOOR UITWISSELING VAN UW MEDISCHE GEGEVENS!”

Dit verbetert het zorgproces en gebeurt ten allen tijde met respect voor de rechten van de patiënt. Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer u hier eenmalig toestemming voor geeft.

Dit kan via:

  • online op www.mijngezondheid.belgie.be
  • de opnamedienst van revalidatieziekenhuis Inkendaal. Bij opname ontvangt u een toestemmingsformulier met aanvullende informatie over deze gegevensdeling.

Door uw toestemming krijgt uw behandelende arts in inkendaal via een beveiligde internetverbinding toegang tot uw medische gegevens. Ook uw huisarts en andere behandelende artsen krijgen inzage in uw medisch dossier. 

Wie van Inkendaal heeft hier toegang toe?

Het plaatsen en raadplegen van documenten op CoZo kan binnen revalidatieziekenhuis Inkendaal enkel door onze artsen.

Meer informatie over deze gegevensdeling - eHealth?

Meer info vindt u op

E-health partner - CoZo

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is aangesloten bij CoZo (het Collaboratief Zorgplatform). Dit is een digitaal platform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen.
Dit verbetert het zorgproces en gebeurt ten allen tijde met respect voor de rechten van de patiënt.

Het CoZo-project maakt deel uit van het nationale eHealthproject (online gegevensdeling). Dit project heeft tot doel om op een efficiënte wijze een snelle en veilige elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk te maken tussen alle zorgverleners die u behandelen in België.

www.cozo.be
Hier kan u zich ook inloggen met uw elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer.
 

Download de brochure van COZO

U kan aan de opnamedienst of onthaal vragen naar een folder rond 'CoZo en privacy'. 

Meer informatie?

U kan steeds contact opnemen met onze privacycoach over vragen rond het delen van uw gegevens in het patiëntendossier