U bevindt zich hier: Patient  >  Financiële informatie  >  Uw factuur

Uw factuur

Elke factuur die u ontvangt, is opgesteld volgens de geldende RIZIV-reglementering. Alle toegepaste tarieven zijn conform de overeenkomstige reglementering. Inkendaal hanteert een systeem van maandelijkse facturatie, om de kosten te  spreiden en de factuur overzichtelijk te houden.

Download een voorbeeldfactuur

De factuur omvat 6 verschillende grote rubrieken, enkel dewelke voor u van toepassing zijn, worden vermeld op de factuur.

 1. Verblijfskosten
 2. Forfaitair aangerekende kosten
 3. Apotheek
 4. Honoraria zorgverlener
 5. Andere leveringen
 6. Diverse kosten

De gefactureerde bedragen zijn onder meer afhankelijk van uw statuut bij de ziekteverzekering, de keuze van uw kamer en de duur van uw opname. Bedragen kunnen worden geïndexeerd en daardoor in de loop van de opname wijzigen.

Verblijfskosten

Deze kosten omvatten uw verblijf en de verpleegkundige verzorging. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van deze kosten.

Wettelijk persoonlijk aandeel

Per hospitalisatiedag betaalt u een persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs, afhankelijk van uw statuut bij het ziekenfonds en de duur van uw hospitalisatie. Het persoonlijk aandeel is wettelijk vastgelegd, en is onafhankelijk van de kamerkeuze. Een overzicht van het persoonlijke aandeel volgens statuut bij het ziekenfonds vindt u in de opnameverklaring, die u heeft ondertekend bij het onthaal. De tarieven worden tevens bekend gemaakt aan het onthaal.

Kamersupplement per dag

Indien u hebt gekozen voor een eenpersoonskamer betaalt u een bijkomend kamersupplement per dag, overeenkomstig de tarieven vermeld in de opnameverklaring. Dit supplement omvat tevens de diensten die onder de comfortkosten vallen.

Forfaitair aangerekende kosten

Naast het wettelijk persoonlijk aandeel, betaalt u bij een ziekenhuisopname ook diverse wettelijke forfaitaire kosten, hetzij per opname hetzij per verpleegdag. Deze worden aangerekend, ook al geniet de patiënt niet van deze prestaties. Bijvoorbeeld klinische biologie, medische beeldvorming, geneesmiddelen, enz.

Apotheek
Vergoedbare geneesmiddelen

Hiervoor betaalt de patiënt een vast forfaitair bedrag per ligdag.

Niet-vergoedbare geneesmiddelen

Deze geneesmiddelen worden volledig aan de patiënt aangerekend, er is geen tussenkomst van het ziekenfonds. Het gaat hier bijvoorbeeld om pijnstillers, vitaminen, parafarmaceutische producten, verzorgingsproducte, enz. Op de factuur vindt u de naam van het geneesmiddel of product, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt.

Honoraria zorgverlener

Voor de medische en paramedische honoraria hanteert Inkendaal de tarieven opgelegd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Indien u kiest voor een eenpersoonskamer kunnen er ereloonsupplementen worden aangerekend bovenop het basistarief.  De volledige omschrijving van de verstrekking en de terugbetalingstarieven kan u aan de hand van de code vermeld op uw factuur, terugvinden in de databank Nomensoft, die beschikbaar is op de website van het RIZIV.

Lees meer op de website van het RIZIV.
Andere leveringen

In deze rubriek gaat het om leveringen met een terugbetaling. Hier worden leveringen van bloed vermeld. Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en zijn op de factuur omschreven.

Diverse kosten

Deze rubriek omvat een aantal niet-medische kosten of diensten die niet thuishoren onder één van bovenstaande rubrieken.

Comfortkosten

Dit gaat om een forfaitair bedrag per ligdag. Het bedrag omvat de kosten voor het gebruik van:

 • de tv;
 • de hoofdtelefoon;
 • het draadloos internet;
 • het gebruik van de nachttafel met ingebouwde koelkast en kluis;
 • het badlinnen;
 • diverse andere diensten zoals het gebruik van onbeperkt water en koffie in de refter van uw afdeling (drankenforfait).

De comfortkosten worden toegepast in alle verpleegeenheden van het revalidatieziekenhuis en zijn van toepassing op alle gemeenschappelijke kamertypes.

 

Diverse kosten

Dit gaat om kosten die worden aangerekend indien u beroep doet op deze diensten:

 • telefoon;
 • kapster;
 • pedicure;
 • aankoop/aanpassing/herstelling van hulpmiddelen;
 • wasserij;
 • rooming-in;
 • logeerkamer familie;
 • producten/materialen voor thuisgebruiik (therapeutisch weekend);
 • parafarmaceutische producten.

Bij uw opname ontvangt u, als bijlage aan de opnameverklaring, een gedetailleerd overzicht van de diverse kosten voor deze diensten en leveringen.

 

Vervoerskosten

Indien het nodig is om beroep te doen op externe diensten (bv. gespecialiseerde onderzoeken, consultaties) wordt dit in overleg met de behandelend arts afgesproken en regelt Inkendaal het vervoer.

Indien u nog dezelfde dag terugkeert, zijn deze vervoerskosten ten laste van het revalidatieziekenhuis. Indien u naar aanleiding van een extern consult in een ander ziekenhuis moet worden opgenomen, dan zijn de vervoerskosten echter ten laste van de revalidant.

Voor het vervoer naar huis of een andere verblijfsinstelling kunt u de maatschappelijk werker contacteren, die samen met u een gepaste en betaalbare oplossing zoekt. Deze vervoerskosten zijn ten laste van de revalidant. Sommige ziekenfondsen voorzien hiervoor een tussenkomst. Informeer hiernaar bij uw eigen ziekenfonds.

Bij uw opname ontvangt u, als bijlage aan de opnameverklaring, een gedetailleerd overzicht van de diverse kosten voor deze diensten en leveringen.

Opnameverklaring en toelichting

Lees meer over de opnameverklaring en de toelichting ervan.

Financiële vragen?
Contacteer onze facturatiedienst.