U bevindt zich hier: Nieuws  >  Gewijzigde bezoekregeling vanaf 14 januari 2022 - Opgelet voor D300 en 400 gelden bijzondere maatregelen vanaf 19/01/2022

Gewijzigde bezoekregeling vanaf 14 januari 2022 - Opgelet voor D300 en 400 gelden bijzondere maatregelen vanaf 19/01/2022

13 jan 2022

We danken u om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Zo houden we het veilig voor onze revalidanten en medewerkers, én voor u zelf. Samen veilig is immers samen gezond!

Bezoek aan revalidanten: situatie vanaf 14 januari 2022

Om de veiligheid voor onze kwetsbare patiënten en medewerkers te waarborgen, zeker tijdens deze vijfde golf, acht de coronacel het noodzakelijk om bijkomende preventieve maatregelen te nemen. In geval van onduidelijkheid, neem contact op met de maatschappelijk  werker van de afdeling.

 

Aangepaste bezoekregeling en stop therapeutische weekends vanaf 14/01/2022 tot 1/02/2022 

Omwille van een corona-outbreak zien we ons genoodzaakt om ziekenhuisbreed maatregelen te nemen. Vanaf 14 januari tot ten minste 1 februari gelden onderstaande afspraken (opgelet voor D300 en 400 gelden bijzondere maatregelen → Betrokken bezoekers werden op 19/01 via nieuwsbrief geïnformeerd):

 • Bezoek bij revalidanten wordt beperkt tot 1 bezoeker per dag en per patiënt. 
 • Bezoek buiten wordt beperkt tot 1 bezoeker per patiënt.
 • Bezoek aan de getroffen verpleegeenheid is tijdelijk niet toegestaan (met ingang vanaf 13/01).
 • Binnen maximum 1 bezoeker/patiënt per dag in patio / cafetaria , met een maximum van 3 bezoekers per week. (Een bezoeker die een baby meebrengt (jonger dan 1 jaar) beschouwen we niet als een 2e bezoeker.)
 • STOP van therapeutische weekends voor ALLE patiënten tot en met 1 februari.
 • Er kunnen uitzonderingen gevraagd worden voor kinderen of palliatieve setting. Deze uitzonderingen kunnen door sociale dienst/ stuurgroep toegestaan worden MITS attestering via een mantelzorg- of bezoekattest.

Onze cafetaria blijft gesloten en er kan niets meer geconsumeerd worden. 

Als patiënt en bezoeker speelt u  een belangrijke rol in het naleven van de richtlijnen!

Afspraken bezoekregeling:

 • Bezoek aan de getroffen verpleegeenheid wordt tijdelijk opgeschort. De revalidanten en familie worden hierover geïnformeerd.
 • Het onthaal laat geen extra bezoek meer toe (uitzondering: bezoek of mantelzorgpas via sociale dienst/ stuurgroep afdeling)
 • Er wordt NIET meer geconsumeerd in de cafetaria. De mondmaskers worden correct en continu gedragen. Ook kinderen vanaf 6 jaar dragen een mondmasker.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar tonen bezoekers hun Coronapas/QR-code samen met hun identiteitskaart aan het onthaal.
 • Bezoek komt enkel binnen via de centrale ingang.

Samenvattend is DAGELIJKS bezoek toegelaten

 • Weekdagen 15u00-19u00
 • Weekend 14u00-19u00
 • Buiten: bezoek beperkt tot 1 bezoeker.

De bezoeker(s) meldt(en) zich aan aan het onthaal:

 • De bezoeker registreert zich aan het onthaal met vertoon van corona pas/ QR-code en identiteitskaart.
 • Het onthaal of de medewerker aan het onthaal checkt via een scanningsysteem de geldigheid van de corona pas.
 • Het onthaal beschikt over patiëntenlijst en duidt het aantal bezoekers aan.
 • De bezoeker loopt verder tot de verpleegeenheid.
 • Mogelijkheid bezoek buiten met meerdere bezoekers.

De Babbelboxen

De babbelboxen worden gereserveerd voor bezoekers die niet over een coronapas beschikken. Ze kunnen op week- en weekenddagen gereserveerd worden tussen 14 en 17 uur via het nummer 02/531.53.93. 

Volgende richtlijnen gelden bij bezoek OP DE KAMER:

 • Tussenbedgordijnen worden gesloten.
 • Kamerdeur en raam worden maximaal opengezet.
 • Bezoeker en revalidant dragen masker correct (over mond én neus).
 • Bezoeker blijft tijdens het bezoek achter het gordijn en behoudt minstens 1,5 m afstand tot andere bezoekers en revalidanten.
 • Men kan niet eten of drinken op de kamer.
 • Tijdens het maaltijdgebeuren wachten bezoekers buiten de afdeling (in de patio/cafetaria of buiten).

Volgende richtlijnen blijven geldig bij ELKE vorm van bezoek.

We benadrukken dat Therapie en zorg essentieel  zijn en dus voorrang hebben op het bezoek. Indien de revalidant nog niet klaar is, wacht u als bezoek op de toegewezen plaats

 • U gebruikt zowel binnen als buiten altijd een chirurgisch mondmasker.
 • U zorgt voor een goede handhygiëne bij aankomst & vertrek en nadat u uw mondmasker aanraakt.
 • De avondmaaltijd start om 17 uur op de afdeling. Alle revalidanten keren daarvoor terug naar hun afdeling. U kan met de verpleging afspreken of uw bezoek na het eten verder kan gaan.
 • Heeft u als bezoeker klachten zoals hoest, kortademigheid, keelpijn, koorts of een loopneus, dan komt u niet op bezoek. Zowel bezoeker als patiënt zijn de afgelopen 14 dagen niet ziek (COVID-19) geweest of hebben geen positieve COVID-19-test afgelegd of zijn niet in contact geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt.
 • Indien u als bezoeker de diagnose COVID-19 krijgt binnen de 14 dagen volgend op uw bezoek aan Inkendaal, verwittigt u de dienst waar uw familielid verblijft.
 • We vragen IEDEREEN  om alle voorzorgsmaatregelen te blijven opvolgen.

CONSULTATIE IN DE POLIKLINIEK

De verhoogde waakzaamheid binnen onze organisatie brengt ook voor de polikliniek veranderingen teweeg. U meldt zich voor een bezoek aan de polikliniek direct aan de schuifdeur van de polikliniek aan en niet meer aan de hoofdingang.  Ook hier geldt dat u uw consultatie annuleert, wanneer u symptomen vertoont of ziek bent.

We danken u om de richtlijnen samen met ons nauwgezet op te volgen.