U bevindt zich hier: Nieuws  >  Actuele bezoekregeling -aanpassingen vanaf 27-11-2021

Actuele bezoekregeling -aanpassingen vanaf 27-11-2021

24 okt 2021

We danken u om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Zo houden we het veilig voor onze revalidanten en medewerkers, én voor u zelf. Samen veilig is immers samen gezond!

Bezoek aan revalidanten: situatie vanaf zaterdag 27 november 2021

Om de veiligheid voor onze kwetsbare patiënten en medewerkers te waarborgen acht de Coronacel het vanuit preventief oogpunt noodzakelijk om bijkomende maatregelen te nemen. Vanaf zaterdag 27/11 zal de cafetaria niet meer open zijn tijdens het bezoek en mag er ook niets meer geconsumeerd worden. 

Op dit moment nemen we nog geen bijkomende maatregelen naar aantal bezoekers en bezoekuren, maar alles hangt uiteraard af van de verdere evolutie binnen en buiten onze ziekenhuismuren en van de mate waarin de maatregelen door iedereen worden opgevolgd.

Als patiënt en bezoeker speelt u  een belangrijke rol in het naleven van de richtlijnen!

Afspraken bezoekregeling:

 • Er kan NIETS meer worden geconsumeerd in de cafetaria. De mondmaskers worden correct en continu gedragen.
 • Het bezoek binnen in de patio/ cafetaria kan MAXIMUM met 2 bezoekers tegelijk (enige uitzondering: minderjarige kinderen van de revalidant). 
 • Op de kamer is  maximum 1 bezoeker toegestaan. 
 • De behandelend arts kan beslissen dat preventieve screeningen COVID-19 bij onze revalidanten aangewezen zijn.
 • Bezoekers tonen hun Coronapas/QR-code samen met hun identiteitskaart aan het onthaal.
 • Bezoek komt enkel binnen via de centrale ingang.

Samenvattend is DAGELIJKS bezoek toegelaten

 • Weekdagen 15u00-19u00
 • Weekend 14u00-19u00
 • Buiten: meerdere bezoekers zijn mogelijk

De bezoeker(s) meldt(en) zich aan aan het onthaal:

 • De bezoeker registreert zich aan het onthaal met vertoon van corona pas/ QR-code en identiteitskaart.
 • Het onthaal of de medewerker aan het onthaal checkt via een scanningsysteem de geldigheid van de corona pas.
 • Het onthaal beschikt over patiëntenlijst en duidt het aantal bezoekers aan.
 • De bezoeker loopt verder tot de verpleegeenheid.
 • Mogelijkheid tot bezoek van 1 bezoeker op de kamer of 2 in de patio/ cafetaria.
 • Mogelijkheid bezoek buiten met meerdere bezoekers.
 • Bij het vertrek van de bezoeker, kan hij zich aan het onthaal afmelden op die manier kan er nieuw bezoek bij de patiënt worden toegelaten.


De Babbelboxen

De babbelboxen worden gereserveerd voor bezoekers die niet over een coronapas beschikken of indien er bezoek met meer dan 2 personen binnen wenselijk is. 

Er zal nog 1 babbelbox in de patio beschikbaar zijn. Deze kan op weekdagen gereserveerd worden tussen 14:00 en 17:00 uur via het nummer: 02/531.53.93. De centrale planner kijkt op basis van het revalidatieprogramma wanneer het bezoek het best wordt ingepland.

Volgende richtlijnen gelden bij bezoek OP DE KAMER:

 • Tussenbedgordijnen worden gesloten.
 • Kamerdeur en raam worden maximaal opengezet.
 • Bezoeker en revalidant dragen masker correct (over mond én neus).
 • Bezoeker blijft tijdens het bezoek achter het gordijn en behoudt minstens 1,5 m afstand tot andere bezoekers en revalidanten.
 • Men kan niet eten of drinken op de kamer.
 • Tijdens het maaltijdgebeuren wachten bezoekers buiten de afdeling (in de patio/cafetaria of buiten).

Volgende richtlijnen blijven geldig bij ELKE vorm van bezoek.

We benadrukken dat Therapie en zorg essentieel  zijn en dus voorrang hebben op het bezoek. Indien de revalidant nog niet klaar is, wacht u als bezoek op de toegewezen plaats

 • U gebruikt zowel binnen als buiten altijd een chirurgisch mondmasker.
 • U zorgt voor een goede handhygiëne bij aankomst & vertrek en nadat u uw mondmasker aanraakt.
 • De avondmaaltijd start om 17 uur op de afdeling. Alle revalidanten keren daarvoor terug naar hun afdeling. U kan met de verpleging afspreken of uw bezoek na het eten verder kan gaan.
 • Heeft u als bezoeker klachten zoals hoest, kortademigheid, keelpijn, koorts of een loopneus, dan komt uniet op bezoek. Zowel bezoeker als patiënt zijn de afgelopen 14 dagen niet ziek (COVID-19) geweest of hebben geen positieve COVID-19-test afgelegd of zijn niet in contact geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt.
 • Indien u als bezoeker de diagnose COVID-19 krijgt binnen de 14 dagen volgend op uw bezoek aan Inkendaal, verwittigt u de dienst waar uw familielid verblijft.
 • We vragen IEDEREEN  om alle voorzorgsmaatregelen te blijven opvolgen.

CONSULTATIE IN DE POLIKLINIEK

De verhoogde waakzaamheid binnen onze organisatie brengt ook voor de polikliniek veranderingen teweeg. U meldt zich voor een bezoek aan de polikliniek direct aan de schuifdeur van de polikliniek aan en niet meer aan de hoofdingang.  Ook hier geldt dat u uw consultatie annuleert, wanneer u symptomen vertoont of ziek bent.

We danken u om de richtlijnen samen met ons nauwgezet op te volgen.