U bevindt zich hier: Nieuws  >  Actuele bezoekregeling

Actuele bezoekregeling

09 aug 2021

We danken u om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Zo houden we het veilig voor onze revalidanten en medewerkers, én voor u zelf. Samen veilig is immers samen gezond!

Bezoek aan revalidanten: situatie vanaf maandag 9 augustus

Gezien de maatschappelijke versoepeling, de goed draaiende vaccinatiecampagne (ook binnen Inkendaal) en de gunstige situatie binnen Inkendaal, stelden we in nauw overleg met ons team Ziekenhuishygiëne een nieuwe bezoekregeling op. 

Als patiënt en bezoeker speelt u  een belangrijke rol in het naleven van de richtlijnen!

Nieuw in de bezoekregeling:

 • Het bezoek wordt voortaan dagelijks mogelijk ,  ook in het weekend voorzien we een uitbreiding van het bezoekoment. Per dag kunnen er tevens verschillende geregistreerde bezoekers bij de revalidant langskomen, waarbij het maximaal aantal van 1 bezoeker binnen en 4 buiten NIET wordt overschreden.
 • Vanaf 9 augustus gaat onze cafetaria binnen open voor bezoek & patiënten tussen 15:00 – 18:00 (weekdagen) - tussen 14:00 - 17:00 (weekenddagen)

DAGELIJKS bezoek toegelaten

 • Weekdagen 15u00-19u00
 • Weekend 14u00-16u45
 • Max. 1 bezoeker binnen (kamer, patio, cafetaria): per dag kunnen er tevens verschillende geregistreerde bezoekers bij de revalidant langskomen, waarbij het maximaal aantal van 1 bezoeker binnen en 4 buiten NIET wordt overschreden.
 • Max. 4 bezoekers buiten op het ziekenhuisdomein

De geregistreerde bezoeker(s) meldt(en) zich aan aan het onthaal:

 • De bezoeker registreert zich aan het onthaal
 • De bezoeker loopt verder tot de verpleegeenheid
 • Mogelijkheid tot bezoek op de kamer, buiten of in de patio of cafetaria


4 geregistreerde bezoekers voor een periode van twee weken

Elke revalidant kan vier geregistreerde bezoekers ontvangen voor een periode van 2 weken.

 • Op het bezoekmoment in de kamer, patio of cafetaria kan u 1 bezoeker per keer ontvangen.
 • Tijdens een bezoekmoment buiten kan u 4 bezoekers per keer ontvangen. (incl. minderjarige kinderen)

U bezorgt ons via bezoek-dienstXXX@inkendaal.be (XXX = getal van de dienst) de namen van de 4 vaste bezoekers, hun adres en telefoonnummer.

 

De Babbelboxen

U kan tijdens de week ook een bezoekmoment vastleggen in een babbelbox. Elke afdeling heeft vaste tijdsloten (om 11 u. en 14 u.) die u online kan reserveren. U vindt meer informatie over de babbelboxen in de flyers lager op deze pagina. 

U reserveert een tijdslot in de babbelboxen van de overeenkomstige verpleegeenheid via deze links:

D100
D200
D300
D400
D500

Volgende richtlijnen gelden bij bezoek OP DE KAMER:

 • Tussenbedgordijnen worden gesloten.
 • Kamerdeur en raam worden maximaal opengezet.
 • Bezoeker en revalidant dragen masker correct (over mond én neus).
 • Bezoeker blijft tijdens het bezoek achter het gordijn en behoudt minstens 1,5 m afstand tot andere bezoekers en revalidanten.
 • Men kan niet eten of drinken op de kamer.
 • Tijdens het maaltijdgebeuren wachten bezoekers buiten de afdeling (in de patio/cafetaria of buiten).

Volgende richtlijnen blijven geldig bij ELKE vorm van bezoek.

We benadrukken dat Therapie en zorg essentieel  zijn en dus voorrang hebben op het bezoek. Indien de revalidant nog niet klaar is, wacht u als bezoek op de toegewezen plaats

 • U gebruikt zowel binnen als buiten altijd een chirurgisch mondmasker.
 • U zorgt voor een goede handhygiëne bij aankomst & vertrek en nadat u uw mondmasker aanraakt.
 • De avondmaaltijd start om 17 uur op de afdeling. Alle revalidanten keren daarvoor terug naar hun afdeling. U kan met de verpleging afspreken of uw bezoek na het eten verder kan gaan.
 • Heeft u als bezoeker klachten zoals hoest, kortademigheid, keelpijn, koorts of een loopneus, dan komt uniet op bezoek. Zowel bezoeker als patiënt zijn de afgelopen 14 dagen niet ziek (COVID-19) geweest of hebben geen positieve COVID-19-test afgelegd of zijn niet in contact geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt.
 • Indien u als bezoeker de diagnose COVID-19 krijgt binnen de 14 dagen volgend op uw bezoek aan Inkendaal, verwittigt u de dienst waar uw familielid verblijft.
 • We vragen IEDEREEN - los van vaccinatie of recent doorgemaakte COVID-19 – om alle voorzorgsmaatregelen te blijven opvolgen.

VOOR DE WAS GELDT VOLGENDE REGELING 

 • De was kan voortaan bij elk bezoekmoment uitgewisseld worden op de kamer en is niet meer beperkt tot het weekend.

CONSULTATIE IN DE POLIKLINIEK

De verhoogde waakzaamheid binnen onze organisatie brengt ook voor de polikliniek veranderingen teweeg. U meldt zich voor een bezoek aan de polikliniek direct aan de schuifdeur van de polikliniek aan en niet meer aan de hoofdingang.  Ook hier geldt dat u uw consultatie annuleert, wanneer u symptomen vertoont of ziek bent.

 

We danken u om de richtlijnen samen met ons nauwgezet op te volgen.

Flyer over werking en reservatie babbelbox ziekenhuisbreed