U bevindt zich hier: Nieuws  >  Bezoekregeling ifv. coronamaatregelen

Bezoekregeling ifv. coronamaatregelen

21 apr 2021

We danken u om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Zo houden we het veilig voor onze revalidanten en medewerkers, én voor u zelf. Samen veilig is immers samen gezond!

Bezoek aan revalidanten: actuele situatie

Corona dwingt ons allen tot grote voorzichtigheid en waakzaamheid blijft essentieel. Binnen Inkendaal nemen we daarom extra voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting zo klein als mogelijk te houden voor revalidanten, medewerkers en bezoekers. Ook u speelt daarbij een belangrijke rol! Door ons samen aan de richtlijnen te houden, beschermen we elkaar. 

HOE ZIET DE BEZOEKREGELING ERUIT?

Bezoek is gelimiteerd in tijd, frequentie en aantal geregistreerde bezoekers. Om te zorgen dat de social distance gerespecteerd wordt, is er voor iedere afdeling een apart bezoekmoment op zaterdag en/of zondag.  Afhankelijk van de dienst vindt het bezoek plaats in de kamer of in de patio. De revalidanten en families worden via de dienst op de hoogte gebracht van de regeling.

Overzicht van bezoekmomenten: 

 • D100: 14.30 -15.45 u. (afdeling)
 • D200: 15.00 -16.15 u.
 • D300: 14.00 -15.15 u.
 • D400: 15.30 -16.45 u. (enkel voor revalidanten die niet in quarantaine zijn)
 • D500 (kinderafdeling) – één van beide ouders kan permanent aanwezig blijven, de andere ouder  kan in de week tussen 16 en 19.30 u. en in het weekend tussen 14 en 19.30 u. langskomen.

U bezorgt ons via bezoek-dienstXXX@inkendaal.be (XXX = getal van de dienst) de namen van de 2 vaste bezoekers + adres + telefoonnummer.  Per bezoekmoment is slechts één van de twee vaste bezoekers toegelaten in het ziekenhuis. Uitzonderingen (bv. kinderen) kunnen worden toegestaan door de stuurgroep van de dienst.

U betreedt het ziekenhuis via het onthaal. De registratie van uw bezoek gebeurt aan de ingang van de cafetaria. Aan deze registratiepost zal men ook uw lichaamstemperatuur meten.

Naast de bezoekmomenten tijdens het weekend, organiseert Inkendaal ook bezoek in babbelboxen. U vindt daarover meer informatie in de flyers lager op deze pagina.

U reserveert een tijdslot in de babbelboxen van de overeenkomstige verpleegeenheid via deze links:

D100
D200
D300
D400
D500

VOOR DE WAS GELDT VOLGENDE REGELING:

 • De propere en vuile was kan tijdens de bezoekmomenten in het weekend gewisseld worden.
 • Tijdschriften, kranten en boeken kan u samen met de propere was binnen brengen.
 • Via de was kan u geen eetwaren overhandigen die gekoeld moeten worden (we kunnen deze immers praktisch niet direct tot bij de revalidant brengen en koelen).

Los van COVID willen we uw aandacht vestigen op onderstaande risico’s op vlak van voeding:

 • Risico op bederf (controle vervaldatum) en voedselinfecties (bereide gerechten of charcuterie mogen dus niet in de zak met was gestopt worden, maar moeten onmiddellijk in de koelkast)
 • Voedingsmiddelen die niet compatibel zijn met het dieet van de revalidant
 • Voedingsmiddelen die naar consistentie niet aangepast zijn aan de mogelijkheden van de revalidant (vb. bij slikproblemen)

AFSPRAKEN BIJ BEZOEK

Deze afspraken gelden ook voor bezoekers die al gevaccineerd zijn of recent COVID hebben doorgemaakt.

 • Bezoekers komen het ziekenhuis binnen via het onthaal. De registratie van uw bezoek gebeurt aan de ingang van de cafetaria.
 • Bezoekers houden zich aan de opgegeven bezoektijd.
 • Bezoekers en revalidanten dragen tijdens het bezoekmoment altijd én op de correcte manier een mondmasker. Sinds 13/02 geldt een aangepast mondmaskerbeleid in Inkendaal. U ontvangt bij aankomst een proper chirurgisch masker dat u over uw eigen masker draagt of u wisselt op een veilige plaats het masker en draagt binnen enkel het nieuw chirurgisch masker. U ontsmet na de handeling uw handen met alcoholgel.
 • Bezoekers ontsmetten hun handen: vóór het binnengaan en bij het verlaten van de kamer en/of patio/ cafetaria/babbelbox.
 • Het is niet mogelijk om drank of voeding te consumeren tijdens bezoekmomenten.
 • Het bezoek vindt enkel binnen plaats.
 • Bezoekers maken geen gebruik van het toilet in de kamer (D100 en D500).
 • In geval van bezoek op de afdeling dienen de tussengordijnen gebruikt te worden als barrière. Bezoek in de patio maakt gebruik van de tafels en stoelen ter plaatse.
 • Zwaaimomenten of bezoeken aan het raam zijn niet toegestaan.
 • Heeft u als bezoeker klachten zoals hoest, kortademigheid, keelpijn, koorts of een loopneus, dan komt u niet op bezoek. Zowel bezoeker als patiënt zijn de afgelopen 14 dagen niet ziek (COVID-19) geweest of hebben geen positieve COVID-19-test afgelegd of zijn in contact geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt.
 • Indien u als bezoeker de diagnose COVID-19 krijgt binnen de 14 dagen volgend op uw bezoek aan Inkendaal, gelieve de dienst waar uw familielid verblijft op de hoogte te brengen.

Inbreuken tegen de afspraken kunnen leiden tot het stopzetten van het bezoek.

Externe professionals worden slechts beperkt toegelaten.

 

CONSULTATIE IN DE POLIKLINIEK

De verhoogde waakzaamheid binnen onze organisatie brengt ook voor de polikliniek veranderingen teweeg. U meldt zich voor een bezoek aan de polikliniek direct aan de schuifdeur van de polikliniek aan en niet meer aan de hoofdingang. U komt bij voorkeur alleen en laat uw temperatuur bij aankomst controleren. Ook hier geldt dat u uw consultatie annuleert, wanneer u symptomen vertoont of ziek bent.

 

Wij hopen oprecht dat we snel meer flexibiliteit kunnen toelaten en zo deze moeilijke periode achter ons kunnen laten.

We danken u alvast voor uw vertrouwen in Inkendaal.

Flyer over werking en reservatie babbelbox ziekenhuisbreed
Flyer over werking en reservatie babbelbox D400