U bevindt zich hier: Nieuws  >  Aangepaste bezoekregeling vanaf vrijdag 31 juli 2020 - UPDATE!

Aangepaste bezoekregeling vanaf vrijdag 31 juli 2020 - UPDATE!

02 jul 2020

We danken u om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Zo houden we het veilig voor onze revalidanten en medewerkers, én voor u zelf. Samen veilig is immers samen gezond!

Bezoek aan revalidanten via specifiek e-mailadres vanaf 31 juli

De voorbije weken waren de richtlijnen rond bezoek zeer strikt en werd er geen direct en persoonlijk bezoek toegelaten in ons revalidatieziekenhuis. We weten dat bezoek bijdraagt tot het algemeen welbevinden en een positief effect kan hebben op de motivatie om de revalidatie vol te houden. Doordat de besmettingscijfers in België de verkeerde kant uitgaan, nam de Nationale Veiligheidsraad verscherpte maatregelen. Inkendaal past haar bezoekregeling aan conform de afspraken van de overheid, maar steeds met de focus op onze patiënt- en medewerkersveiligheid. De nieuwe regeling gaat in vanaf vrijdag 31 juli 2020.

WAT WIJZIGT ER VANAF 31 JULI 2020 ALS U OP BEZOEK KOMT?

Bezoek wordt beperkt tot 2 vaste bezoekers per revalidant. U moet de namen en adressen van deze 2 personen doorsturen naar bezoek-dienstxxx@inkendaal.be.    

Kinderen (jonger dan 18 jaar) van revalidanten moeten zich eveneens registreren, maar mogen bovenop de 2 vaste bezoekers mee op bezoek komen. Kleinkinderen vallen niet onder deze regelgeving.  

Voorlopig hoeft u zich bijgevolg niet meer te registreren via de online tool op onze website. 

!!! Bezoekmomenten die via de online tool werden gereserveerd voor de periode vanaf 31 juli vervallen. 

Bezoekers uit een door de overheid afgekondigde rode zone (binnen- of buitenland) worden niet toegelaten in het ziekenhuis. 

Bezoek is elke dag mogelijk: (voor diensten D100 - 400)

 • Ma. - vrij.:  tussen 16 u. en 19.30 u. (laatste bezoeker wordt toegelaten om 19 u.) – 1 geregistreerde bezoeker per revalidant 
 • Za. - zon.: tussen 14 u. en 19.30 u. (laatste bezoeker wordt toegelaten om 19 u.) - 2 geregistreerde bezoekers per revalidant 

Voor bezoek aan revalidanten op dienst D500 gelden aparte richtlijnen. De betrokken ouders zijn daarvan op de hoogte gebracht via een aangepast schrijven.

Graag herhalen we u de precieze afspraken:

 • Bezoekers komen het ziekenhuis binnen via het onthaal.
 • De 2 vaste bezoekers registreren zich via het hoger vermelde e-mailadres.
 • Tijdens het bezoekmoment dragen de patiënt en de bezoeker altijd een mondneusmasker (transparant 'kinmasker' is niet toegelaten). De bezoeker kan, indien hij/zij dit wenst een mondneusmasker kopen aan het  onthaal (kostprijs: 3 euro).  We vragen om de afstand van 1,5 m. maximaal te respecteren.              
 • Heeft u als bezoeker klachten zoals hoest, kortademigheid, keelpijn, koorts of een loopneus, dan komt u niet op bezoek. Zowel bezoeker als patiënt zijn de afgelopen 14 dagen niet ziek (COVID-19) geweest of hebben geen positieve COVID-19-test afgelegd of zijn in contact geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt.
 • U komt niet (terug) uit een rode zone in het buitenland of binnenland (vb: regio Antwerpen).  
 • Het bezoek vindt plaats in de kamer/ patio/cafetaria . Bij een meerpersoonskamers sluit de bezoeker het gordijn tussen de twee bedden.
 • Tijdens het eetmoment ’s avonds komt de revalidant naar de refter van de verpleegeenheid. Bezoek is daar niet toegelaten. De bezoeker kan deze eetmomenten niet mee begeleiden.
 • (nieuw) Het is toegelaten om zich buiten op het ziekenhuisdomein te begeven. We dringen aan om ook in dit geval het maximaal aantal bezoekers te respecteren en ook hier het mondneusmasker te gebruiken.
 • De bezoeker houdt zich aan de opgegeven bezoektijd.
 • De bezoeker maakt geen gebruik van het toilet in de kamer.
 • Bezoekers ontsmetten hun handen: vóór het binnengaan en bij het verlaten van de kamer en/of patio/ cafetaria.
 • In de cafetaria gelden bijkomende richtlijnen.
 • Revalidanten die in quarantaine of isolatie verblijven kunnen jammer genoeg geen bezoek ontvangen. 
 • Zwaaimomenten zijn niet meer mogelijk.
 • Indien u als bezoeker de diagnose COVID-19 krijgt binnen de 14 dagen volgend op uw bezoek aan Inkendaal, gelieve de dienst waar uw familielid verblijft op de hoogte te brengen. 


Therapeutische weekends

Vanaf zaterdag 27 juni is er een heropstart van de therapeutische weekends. Revalidanten die daarvoor toestemming krijgen van de behandelend arts kunnen naar huis van zaterdag 14 uur tot zondag 20 uur. We brengen de revalidanten en familieleden via een schrijven op de hoogte van de hiervoor geldende richtlijnen.
 

Afhalen en binnenbrengen van (kleding-)pakketten

Vanaf maandag 22 juni kunt u opnieuw zelf het proper linnen in de kast leggen en het vuil wasgoed meenemen. De huidige wasregeling wordt bijgevolg stopgezet.

Voeding en verzorgingsproducten mogen enkel in de gesloten, originele verpakking aan de revalidant overhandigd worden.

 

Indien u langskomt, mag u zich NIET in één van onderstaande situaties bevinden:

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen vertonen: hoest; kortademigheid; pijn in de borstkas; acute anosmie (reukverlies) of dysgeusie (smaakverlies) zonder duidelijke oorzaak;  

OF  

 • Minstens twee van de volgende symptomen vertonen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; loopneus; keelpijn; hoofdpijn; verminderde eetlust; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak.

OF

 • Terugkomen uit een rode zone in het buitenland of binnenland (vb: regio Antwerpen).