U bevindt zich hier: Nieuws  >  Aangepaste bezoekregeling vanaf maandag 6 juli 2020 - UPDATE!

Aangepaste bezoekregeling vanaf maandag 6 juli 2020 - UPDATE!

02 jul 2020

We danken u om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Zo houden we het veilig voor onze revalidanten en medewerkers, én voor u zelf. Samen veilig is immers samen gezond!

Bezoek aan revalidanten vanaf 6 juli via online registratiesysteem

De voorbije weken waren de richtlijnen rond bezoek zeer strikt en werd er geen direct en persoonlijk bezoek toegelaten in ons revalidatieziekenhuis. Op 22 juni voerden we reeds een eerste versoepeling door en lieten we zeer beperkt bezoek opnieuw toe op de kamer. 

We weten dat bezoek bijdraagt tot het algemeen welbevinden en een positief effect kan hebben op de motivatie om de revalidatie vol te houden. Daarom werkten we een bezoekregeling uit, in lijn met de door de overheid opgestelde veiligheidsmaatregelen. Na een positieve evaluatie,  zetten we in op een verdere versoepeling.  

Voortaan kan u via een online registratiesysteem uw bezoek vanaf 6 juli inplannen. 

In het weekend van 4 en 5 juli kunnen er in het weekend gelijktijdig 2 bezoekers per revalidant komen tussen 14:00 en 16:00. Op deze momenten kunt u tijd in de kamer of de patio doorbrengen.

 

Vanaf maandag 6 juli starten we met bezoek via de online registratietool voor Dienst D100, D200, D300 en D400

Dit betekent dat u op volgende momenten welkom bent om uw familielid te bezoeken mits u vooraf geregistreed bent.

 • Weekdagen tussen 16 en 19u 30  -maximaal 1 bezoeker/dag/ revalidant
 • Weekend tussen 14 en 19 u 30 - maximaal 2 bezoekers/dag/revalidant

Voor bezoek aan revalidanten op diensten D500 gelden aparte richtlijnen. Familieleden van deze revalidanten worden hiervan via een schrijven op de hoogte gebracht.

Graag herhalen we u de precieze afspraken:

 • Bezoekers komen het ziekenhuis binnen via het onthaal.
 • De bezoeker registreert zich ten laatste 24u vooraf  via de website: www.inkendaal.be via een online registratietool
 • Tijdens het bezoekmoment dragen de patiënt en de bezoeker altijd een mondneusmasker. De bezoeker kan, indien hij/zij dit wenst een mondneusmasker kopen aan het  onthaal (cash).   We vragen om de afstand van 1.5m maximaal te respecteren.              
 • Tijdens een weekdag mag de revalidant elke dag 1 bezoeker ontvangen, in het weekend kunnen dit max 2 bezoekers zijn (dit hoeft niet elke keer dezelfde persoon te zijn) . Kinderen van de revalidant onder 18 jaar kunnen de geregistreerde bezoeker vergezellen.
 • Heb je als bezoeker klachten zoals hoest, kortademigheid, keelpijn, koorts of een loopneus, dan kom je niet op bezoek. Zowel bezoeker als patiënt zijn de afgelopen 14 dagen niet ziek (COVID-19) geweest of hebben geen positieve COVID-19-test afgelegd of zijn in contact geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt.
 • Het bezoek vindt plaats in de kamer/ patio/cafetaria . Bij een meerpersoonskamers sluit de bezoeker het gordijn tussen de  kamerhelften.
 • Tijdens het eetmoment ’s avonds komt de revalidant naar de refter van de VPE. Bezoek is daar niet toegelaten. De bezoeker kan deze eetmomenten ook niet mee begeleiden.
 • (nieuw) Het is ook toegelaten om zich buiten op het ziekenhuisdomein te begeven. We dringen aan om ook in dit geval het maximaal aantal bezoekers te respecteren en ook hier het mondneusmasker te gebruiken.
 • De bezoeker houdt zich aan de opgegeven bezoektijd.
 • De bezoeker maakt geen gebruik van het toilet in de kamer.
 • Bezoekers ontsmetten hun handen: vóór het binnengaan en het verlaten van de kamer en/of patio/ cafetaria
 • In de cafetaria gelden bijkomende richtlijnen (Team ZHHYG)
 • Revalidanten die in quarantaine of isolatie verblijven kunnen jammer genoeg geen bezoek ontvangen. 

Gezien de versoepeling van de bezoekregeling, zijn er geen zwaaimomenten meer mogelijk.


Therapeutische weekends

Vanaf zaterdag 27 juni is er een heropstart van de therapeutische weekends. Revalidanten die daarvoor toestemming krijgen van de behandelend arts kunnen dan naar huis van zaterdag 14 uur tot zondag 20 uur. We brengen de revalidanten en familieleden via een schrijven op de hoogte van de hiervoor geldende richtlijnen.
 

Afhalen en binnenbrengen van (kleding-)pakketten

Vanaf maandag 22 juni kunt u opnieuw zelf het proper linnen in de kast leggen en het vuil wasgoed meenemen. De huidige wasregeling wordt bijgevolg stopgezet.

Voeding en verzorgingsproducten mogen enkel in de gesloten, originele verpakking aan de revalidant overhandigd worden.

 

Indien u langskomt, mag u zich NIET in één van onderstaande situaties bevinden:

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen1: hoest; kortademigheid; pijn in de borstkas; acute anosmie (reukverlies) of dysgeusie (smaakverlies) zonder duidelijke oorzaak;  

OF  

 • Minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; loopneus; keelpijn; hoofdpijn; verminderde eetlust; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; a