U bevindt zich hier: Nieuws  >  Aangepaste bezoekregeling vanaf maandag 19 oktober 2020 - UPDATE!

Aangepaste bezoekregeling vanaf maandag 19 oktober 2020 - UPDATE!

02 jul 2020

We danken u om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Zo houden we het veilig voor onze revalidanten en medewerkers, én voor u zelf. Samen veilig is immers samen gezond!

Bezoek aan revalidanten: veranderingen vanaf 19-10-2020

De groei in de coronacijfers is verontrustend en dwingt ons allen tot grote voorzichtigheid. Binnen Inkendaal nemen we daarom extra voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting zo klein als mogelijk te houden voor revalidanten, medewerkers en bezoekers. Ook u speelt daarbij een belangrijke rol! Door ons samen aan de richtlijnen te houden, beschermen we elkaar.  Inkendaal past haar bezoekregeling aan conform de afspraken van de overheid, maar steeds met de focus op onze patiënt- en medewerkersveiligheid.

Ter bescherming van de revalidanten in Inkendaal treden vanaf maandag 19 oktober 2020 een aantal wijzigingen in voege op het vlak van de bezoekregeling. 

WAT WIJZIGT ER VANAF 19 OKTOBER ALS U OP BEZOEK KOMT?

 • Vanaf 19 oktober is het niet meer mogelijk om drank of voeding te consumeren in onze cafetaria. U kan er wel nog plaatsnemen aan een tafeltje tijdens het bezoekuur, mits respect voor de tafelopstelling. 
 • Het bezoek zal vanaf dan enkel binnen plaatsvinden. Revalidanten en bezoekers kunnen elkaar zien in de kamer, de patio of de cafetaria. 
 • Bezoekers en revalidanten dragen tijdens het bezoekmoment altijd én op de correcte manier een mondmasker. Indien dit niet wordt opgevolgd, zullen wij vragen om het bezoek stop te zetten en het ziekenhuis te verlaten.  

VOLGENDE REGELING BLIJFT VAN KRACHT:

Bezoek wordt beperkt tot 2 vaste bezoekers per revalidant. U moet de namen en adressen van deze 2 personen doorsturen naar bezoek-dienstxxx@inkendaal.be.    

Kinderen (jonger dan 18 jaar) van revalidanten moeten zich eveneens registreren, maar mogen bovenop de 2 vaste bezoekers mee op bezoek komen. Kleinkinderen vallen niet onder deze regelgeving.  

Bezoekers uit een door de overheid afgekondigde rode zone  worden niet toegelaten in het ziekenhuis. 

Bezoek is elke dag mogelijk: (voor diensten D100 - 400)

 • Ma. - vrij.:  tussen 16 u. en 19.30 u. (laatste bezoeker wordt toegelaten om 19 u.) – 1 geregistreerde bezoeker per revalidant 
 • Za. - zon.: tussen 14 u. en 19.30 u. (laatste bezoeker wordt toegelaten om 19 u.) - 2 geregistreerde bezoekers per revalidant 

Voor bezoek aan revalidanten op dienst D500 gelden aparte richtlijnen. De betrokken ouders zijn daarvan op de hoogte gebracht via een aangepast schrijven.

Graag herhalen we u de precieze afspraken:

 • Bezoekers komen het ziekenhuis binnen via het onthaal.
 • De 2 vaste bezoekers registreren zich via het hoger vermelde e-mailadres.
 • Tijdens het bezoekmoment dragen de patiënt en de bezoeker altijd een mondneusmasker (transparant 'kinmasker' is niet toegelaten). De bezoeker kan, indien hij/zij dit wenst een mondneusmasker kopen aan het  onthaal (kostprijs: 3 euro).  We vragen om de afstand van 1,5 m. maximaal te respecteren.              
 • Heeft u als bezoeker klachten zoals hoest, kortademigheid, keelpijn, koorts of een loopneus, dan komt u niet op bezoek. Zowel bezoeker als patiënt zijn de afgelopen 14 dagen niet ziek (COVID-19) geweest of hebben geen positieve COVID-19-test afgelegd of zijn in contact geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt.
 • U komt niet (terug) uit een rode zone in het buitenland.  
 • Het bezoek vindt plaats in de kamer/ patio/cafetaria . Bij een meerpersoonskamers sluit de bezoeker het gordijn tussen de twee bedden.
 • Tijdens het eetmoment ’s avonds komt de revalidant naar de refter van de verpleegeenheid. Bezoek is daar niet toegelaten. De bezoeker kan deze eetmomenten niet mee begeleiden.
 • De bezoeker houdt zich aan de opgegeven bezoektijd.
 • De bezoeker maakt geen gebruik van het toilet in de kamer.
 • Bezoekers ontsmetten hun handen: vóór het binnengaan en bij het verlaten van de kamer en/of patio/ cafetaria.
 • Revalidanten die in quarantaine of isolatie verblijven kunnen jammer genoeg geen bezoek ontvangen. 
 • Zwaaimomenten zijn niet meer mogelijk.
 • Indien u als bezoeker de diagnose COVID-19 krijgt binnen de 14 dagen volgend op uw bezoek aan Inkendaal, gelieve de dienst waar uw familielid verblijft op de hoogte te brengen. 

Externe professionals worden slechts beperkt toegelaten.
 

Afhalen en binnenbrengen van (kleding-)pakketten

Vanaf maandag 22 juni kunt u opnieuw zelf het proper linnen in de kast leggen en het vuil wasgoed meenemen. 

Voeding en verzorgingsproducten mogen enkel in de gesloten, originele verpakking aan de revalidant overhandigd worden.

Consultatie in polikliniek

De verhoogde waakzaamheid binnen onze organisatie brengt ook voor de polikliniek veranderingen teweeg. Vanaf donderdag 22 oktober meldt u zich voor een bezoek aan de polikliniek direct aan de schuifdeur van de polikliniek aan en niet meer aan de hoofdingang. U komt bij voorkeur alleen en laat uw temperatuur bij aankomst controleren.
 

Indien u langskomt, mag u zich NIET in één van onderstaande situaties bevinden:

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen vertonen: hoest; kortademigheid; pijn in de borstkas; acute anosmie (reukverlies) of dysgeusie (smaakverlies) zonder duidelijke oorzaak;  

OF  

 • Minstens twee van de volgende symptomen vertonen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; loopneus; keelpijn; hoofdpijn; verminderde eetlust; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak.

OF

 • Terugkomen uit een rode zone in het buitenland of binnenland (vb: regio Antwerpen).