U bevindt zich hier: Nieuws  >  Aangepaste bezoekregeling ifv. coronamaatregelen

Aangepaste bezoekregeling ifv. coronamaatregelen

05 jan 2021

We danken u om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Zo houden we het veilig voor onze revalidanten en medewerkers, én voor u zelf. Samen veilig is immers samen gezond!

Bezoek aan revalidanten: actuele situatie

De groei in de coronacijfers is verontrustend en dwingt ons allen tot grote voorzichtigheid. Binnen Inkendaal nemen we daarom extra voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting zo klein als mogelijk te houden voor revalidanten, medewerkers en bezoekers. Ook u speelt daarbij een belangrijke rol! Door ons samen aan de richtlijnen te houden, beschermen we elkaar. 

Ter bescherming van de revalidanten in Inkendaal wordt bezoek gelimiteerd in tijd, frequentie en aantal bezoekers. 

HOE ZIET DE BEZOEKREGELING ERUIT?

 Bezoek is gelimiteerd in tijd, frequentie en aantal geregistreerde bezoekers. Om te zorgen dat de social distance gerespecteerd wordt, is er voor iedere afdeling een apart bezoekmoment op zaterdag en/of zondag.  Afhankelijk van de dienst vindt het bezoek plaats in de kamer of in de patio. De revalidanten en families zijn via de dienst op de hoogte gebracht van de regeling.

Overzicht van bezoekmomenten: 

 • D100: 14.30 -15.45 u. (afdeling)
 • D200: 15.00 -16.15 u. 
 • D300: 14.00 -15.15 u. 
 • D400: 15.45 -17.00 u. 

U bezorgt ons via bezoek-dienstXXX@inkendaal.be (XXX = getal van de dienst) de namen van de 2 vaste bezoekers + adres + telefoonnummer.  Per bezoekmoment is slechts één van de twee vaste bezoekers toegelaten in het ziekenhuis. 

U betreedt het ziekenhuis via het onthaal. De registratie van uw bezoek gebeurt aan de ingang van de cafetaria. Aan deze registratiepost zal ook uw temperatuur genomen worden.

D500 (kinderafdeling) – één van beide ouders kan permanent aanwezig blijven, de andere ouder  kan in de week tussen 16:00 – 19:30 en in het weekend tussen 14u00u en 19u30 langskomen. 

Voor bezoek aan revalidanten op diensten 100 en 500 gelden aparte richtlijnen. De betrokken ouders zijn daarvan op de hoogte gebracht via een aangepast schrijven.

Naast de bezoekmomenten tijdens het weekend, organiseert Inkendaal ook bezoek in de drie babbelboxen. U vindt daarover meer informatie in de flyers lager op deze pagina.

U reserveert een tijdslot in de babbelboxen van de overeenkomstige verpleegeenheid via deze links:

D100
D200
D300
D400
D500

VOOR DE WAS GELDT VOLGENDE REGELING:

De propere en vuile was kan tijdens de bezoekmomenten in het weekend gewisseld worden. 

Tijdschriften, kranten en boeken kan u samen met de propere was binnen brengen. Eetwaren in originele verpakking (vb. koekjes) kan u samen met de was overhandigen. Gekoelde eetwaren zijn niet toegestaan. Uitzonderingen kan u bespreken met de stuurgroep en de maatschappelijk werker.  

Graag herhalen we de precieze afspraken:

 • Het is niet meer mogelijk om drank of voeding te consumeren tijdens bezoekmomenten. 
 • Het bezoek vindt enkel binnen plaats
 • Bezoekers en revalidanten dragen tijdens het bezoekmoment altijd én op de correcte manier een mondmasker. Indien dit niet wordt opgevolgd, zullen wij vragen om het bezoek stop te zetten en het ziekenhuis te verlaten. 
 • Bezoekers komen het ziekenhuis binnen via het onthaal.
 • De vaste bezoekers registreren zich via het hoger vermelde e-mailadres.
 • Tijdens het bezoekmoment dragen de patiënt en de bezoeker altijd een mondneusmasker (transparant 'kinmasker' is niet toegelaten). De bezoeker kan, indien hij/zij dit wenst een mondneusmasker kopen aan het  onthaal (kostprijs: 3 euro).  We vragen om de afstand van 1,5 m. maximaal te respecteren.             
 • De bezoeker houdt zich aan de opgegeven bezoektijd.
 • De bezoeker maakt geen gebruik van het toilet in de kamer.
 • Bezoekers ontsmetten hun handen: vóór het binnengaan en bij het verlaten van de kamer en/of patio/ cafetaria/babbelbox.
 • Zwaaimomenten zijn niet meer mogelijk.
 • Heeft u als bezoeker klachten zoals hoest, kortademigheid, keelpijn, koorts of een loopneus, dan komt u niet op bezoek. Zowel bezoeker als patiënt zijn de afgelopen 14 dagen niet ziek (COVID-19) geweest of hebben geen positieve COVID-19-test afgelegd of zijn in contact geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt.
 • Indien u als bezoeker de diagnose COVID-19 krijgt binnen de 14 dagen volgend op uw bezoek aan Inkendaal, gelieve de dienst waar uw familielid verblijft op de hoogte te brengen. 

Externe professionals worden slechts beperkt toegelaten.

Consultatie in polikliniek

De verhoogde waakzaamheid binnen onze organisatie brengt ook voor de polikliniek veranderingen teweeg. U meldt zich voor een bezoek aan de polikliniek direct aan de schuifdeur van de polikliniek aan en niet meer aan de hoofdingang. U komt bij voorkeur alleen en laat uw temperatuur bij aankomst controleren.
 

Indien u langskomt, mag u zich NIET in één van onderstaande situaties bevinden:

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen vertonen: hoest; kortademigheid; pijn in de borstkas; acute anosmie (reukverlies) of dysgeusie (smaakverlies) zonder duidelijke oorzaak;  

OF  

 • Minstens twee van de volgende symptomen vertonen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; loopneus; keelpijn; hoofdpijn; verminderde eetlust; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak.
Flyer over werking en reservatie babbelbox ziekenhuisbreed
Flyer over werking en reservatie babbelbox triage-eenheid