Inkendaal revalidatieziekenhuis
PatiŽnt
Hospitalisatie KWALITATIEVE ZORGVERSTREKKING

Kwaliteit

 

 

 

Naast onze kernwaarden expertise, warmmenselijkheid, betrokkenheid en creativiteit wilrevalidatieziekenhuis Inkendaal patiŽntenzorg van topkwaliteit leveren, professioneel en toegewijd aan elke unieke patiŽnt. Daarom is patiŽntveiligheid een belangrijk aandachtspunt bij al onze medewerkers.

Omdat we oprecht overtuigd zijn van het belang van kwaliteit en patiŽntveiligheid, heeft de ziekenhuisdirectie in 2013 de beslissing genomen om te gaan voor een kwaliteitslabel in de zorg; of in vaktermen een ďaccreditatielabelĒ.

De komende maanden en jaren zetten onze 370 kwaliteitsambassadeurs met veel enthousiasme hun schouders onder tal van projecten om zodoende werk te maken van het uittekenen van onze zorgprocessen en zorgtrajecten, een elektronisch patiŽntendossier, het verhogen van de transparantie, de efficiŽntie en de uniformiteit binnen de dagelijkse zorg voor onze patiŽnten.

We hopen eind 2017 ons officieel accreditatielabel binnen te halen en revalidatieziekenhuis Inkendaal op de kwaliteitskaart te zetten!

Veiligheidscultuur

 

 

 

Wij hechten een enorm belang aan een veiligheidscultuur binnen ons revalidatieziekenhuis dit zowel voor onze patiŽnten als voor onze medewerkers.

Om na te gaan hoe de medewerkers van onze organisatie omgaan met patiŽntveiligheid wordt op regelmatige tijdstippen een meting gedaan over de patiŽntveiligheidscultuur. Daarnaast worden medewerkers ook gestimuleerd om incidenten of bijna incidenten (vb: valpartijen, medicatiefouten, Ö) te melden in een meld- en leersysteem zodat structurele en organisatorische maatregelen kunnen genomen worden.

Verder worden bepaalde incidenten ook geanalyseerd om hieruit te leren en mogelijke acties te ondernemen.

PatiŽntidentificatie

Bij uw opname op de dienst krijgt u een identificatiebandje om uw pols.

Op het bandje staan o.a. uw naam en uw geboortedatum. Kijk deze gegevens na en meld fouten onmiddellijk. Dit bandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Het is daarom belangrijk dat u dit identificatiebandje draagt gedurende uw hele

ziekenhuisverblijf. Als het toch zou loskomen of verloren gaan, meld dat dan zo snel mogelijk

aan de verpleegkundige. Tijdens uw verblijf kan men ook meerdere keren vragen naar uw

naam en uw geboortedatum. De zorgverlener vergelijkt dan uw gegevens met de gegevens/zij ter beschikking heeft voor de geplande zorg. Deze controle dient om elke vergissing uit te sluiten. Dit is in ons ziekenhuis een standaardprocedure die mee een veilige zorg

garandeert.

ZiekenhuishygiŽne en Infectiepreventie

 

 

 

Infectiepreventie is van groot belang voor de patiŽntveiligheid, met name om het doorgeven van kiemen te vermijden en de daarop volgende zorg gerelateerde infectie te voorkomen. Aangezien onze handen het meest gebruikte zorginstrument is, is een goede handhygiŽne van belang.

Daarom willen wij niet alleen al ons personeel, maar ook de patiŽnten en de bezoekers duidelijk maken waar het over gaat en wat we er zelf aan kunnen doen.

Om de overdracht van kiemen te voorkomen bij patiŽntencontact worden door de medewerkers van Inkendaal de standaard voorzorgsmaatregelen toegepast. Dit door op de correcte manier handhygiŽne uit te voeren en het dragen van persoonlijke beschermende middelen (handschoenen, schort of masker), indien nodig.

Elke zorgverstrekker wordt opgeleid om de basisvereisten en de 5 indicaties voor handhygiŽne toe te passen in de praktijk. Dit houdt in dat zorgverstrekkers korte mouwen, propere werkkledij, geen juwelen, uurwerken,Ö dragen.

Verder wordt handhygiŽne toepast bij de volgende vijf indicaties:

  • Voor patiŽntencontact
  • Na patiŽntencontact
  • Voor zuivere zorg
  • Na handschoengebruik of blootstelling lichaamsvochten
  • Na contact patiŽntmateriaal of omgeving

Binnen Inkendaal wordt ernaar gestreefd om patiŽnten met probleemkiemen (multiresistente) niet te isoleren, maar te laten revalideren mits toepassing van bijkomende voorzorgsmaatregelen (aan de hand van een gekleurde signaalkaart aan het hoofdeinde van het bed zal gespecifieerd worden welke bijzondere maatregelen vereist zijn).

Zowel de patiŽnt als zijn familie wordt door de behandelende arts en indien gewenst door het team ziekenhuishygiŽne geÔnformeerd over deze kiem, de ingestelde maatregelen en de te nemen maatregelen door de patiŽnt zelf en zijn familie voor de bescherming van medepatiŽnten en het voorkomen van een epidemie. Er wordt ook een informatiefolder ter beschikking gesteld voor de patiŽnt en zijn familie.

Audits

In het continue streven naar een kwaliteitsvolle en veilige zorg worden er regelmatig interne en externe audits uitgevoerd in onze instelling. Het is dus mogelijk dat een interne of externe auditor je patiŽntendossier inkijkt. Alle auditoren hebben een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten over alle informatie die zij tijdens het uitvoeren van een audit vernemen. Indien je bezwaren hebt tegen het feit dat een auditor jouw patiŽntgegevens en/of Ėdossier inkijkt in het kader van een audit dan respecteren wij dit. In dat geval verzoeken wij je vriendelijk dit te melden aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar je verblijft.

Kwaliteitsindicatoren VIP≤ en andere initiatieven

 

 

 

Revalidatieziekenhuis Inkendaal neemt deel aan de ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren vanuitAgentschap Zorg en Gezondheid; het Vlaams Indicatoren Project : Vip≤.

De resultaten van deze audit zijn transparant en verschijnen op de website www.zorgkwaliteit.be

De volgende kwaliteitsindicatoren worden gemeten:

†††††††† PatiŽnttevredenheid vanuit het Vlaams PatiŽnten Platform

†††††††† Tevredenheid over de website

†††††††† PatiŽntidentificatie

†††††††† Basisvereisten HandhygiŽne

†††††††† Medicatievoorschrift

†††††††† Incidentie MRSA scepsis

Daarnaast werken wij ook mee met contract patiŽntveiligheid vanuit de Federale Overheidsdienst (FOD) en ontwikkelen wij een veiligheidsmanagementsysteem.

 
ZOEKEN
   
100 jaar ziekenhuis inkendaal 1909-2009
Ziekenhuis Inkendaal
Koninklijke Instelling v.z.w.

Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
(Sint-Pieters-Leeuw)
Tel +32 (0)2 531 51 11
Fax +32 (0)2 532 43 08
Ondernemingsnr.: 0410.392.647
E-mail:
website: www.inkendaal.be
Inkendaal @ Facebook .Inkendaal @ Twitter .Inkendaal @ LinkedIn Blog Inkendaal