Inkendaal revalidatieziekenhuis
PatiŽnt
Hospitalisatie Ombudsdienst ONAFHANKELIJKHEID Ė BEVOEGDHEID
Opdrachten ombudspersoon Onafhankelijkheid Ė bevoegdheid
Zorgen/Verplichtingen Bemiddelingsproces
Klachtencommissie Klachtenrapportering
Federale commissie 'rechten van de patiŽnt' Huishoudelijk reglement

ONAFHANKELIJKHEID Ė BEVOEGDHEID

De ombudspersoon werkt, zoals de wet en het KB het voorschrijven, autonoom en onafhankelijk.

Hij bekleedt een staffunctie en staat rechtstreeks onder de ziekenhuisdirecteur, zonder dat dit zijn onafhankelijkheid schaadt.

Hij hoeft geen verantwoording af te leggen over het bemiddelingsproces, maar heeft wel de plicht om de directie en het bestuur van het ziekenhuis te informeren over een klacht.


Hij heeft, in de uitoefening van zijn functie, ongehinderd toegang tot alle personen die bij de klacht betrokken zijn en tot alle relevante gegevens.

De ombudspersoon is in de uitoefening van zijn opdracht gebonden door het beroepsgeheim voor alle informatie die hem wordt toevertrouwd en die hij in het kader van zijn opdracht heeft vernomen.

Hij zal een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht nemen. De ombudspersoon mag niet betrokken zijn geweest met de feiten en de perso(o)n(en) waarop de klacht betrekking heeft.

Met het oog op het waarborgen van een onafhankelijke uitoefening van zijn opdracht, kan de ombudspersoon niet worden gesanctioneerd voor de daden die hij stelt in het kader van de correcte uitoefening van zijn opdracht.

Elke bemiddeling en/of tussenkomst van de ombudspersoon is volledig kosteloos.


De ombudspersoon is niet verantwoordelijk voor het al dan niet bereiken van een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Hij is wel verplicht om er alle mogelijke inspanningen voor te doen.

 
ZOEKEN
   
100 jaar ziekenhuis inkendaal 1909-2009
Ziekenhuis Inkendaal
Koninklijke Instelling v.z.w.

Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
(Sint-Pieters-Leeuw)
Tel +32 (0)2 531 51 11
Fax +32 (0)2 532 43 08
Ondernemingsnr.: 0410.392.647
E-mail:
website: www.inkendaal.be
Inkendaal @ Facebook .Inkendaal @ Twitter .Inkendaal @ LinkedIn Blog Inkendaal