Inkendaal revalidatieziekenhuis
PatiŽnt
Hospitalisatie Ombudsdienst BEMIDDELINGSPROCES
Opdrachten ombudspersoon Onafhankelijkheid Ė bevoegdheid
Zorgen/Verplichtingen Bemiddelingsproces
Klachtencommissie Klachtenrapportering
Federale commissie 'rechten van de patiŽnt' Huishoudelijk reglement

BEMIDDELINGSPROCES

BEHANDELING EN AFHANDELING VAN KLACHTEN

 1. Als er een klacht is, dan is het aangewezen dat die wordt opgelost op de plaats waar ze is ontstaan en in overleg met iedereen die bij die klacht betrokken is. Als er dus klachten zijn, probeer die dan eerst zelf bespreekbaar te maken met de betrokkene.
 2. Als dat rechtstreeks niet mogelijk is, dan kan de ombudspersoon worden ingeschakeld. Klachten die niet tussen de directe betrokkenen kunnen opgelost worden, worden aan de ombudspersoon voorgelegd.
 3. De ombudspersoon heeft een bemiddelingsopdracht. Hij doet dat binnen een redelijke termijn en op een zorgvuldige wijze.
 4. Als de klager een klacht aanbrengt, dan krijgt hij een schriftelijk bewijs van ontvangst van deze klacht.
 5. De ombudspersoon maakt van iedere bij hem aangebrachte klacht een dossier op. Hij noteert:
  - de identiteit van de patiŽnt en desgevallend van de vertrouwenspersoon;
  - de datum van ontvangst van de klacht;
  - de aard en inhoud van de klacht;
  - de datum van afhandeling van de klacht;
  - het resultaat van de afhandeling van de klacht.

  De dossiers en de geregistreerde gegevens zijn enkel toegankelijk voor de ombudspersoon.
 6. Een klacht wordt door de ombudspersoon overgemaakt aan diegene die bij de klacht betrokken is. De ombudspersoon zorgt ervoor dat het dossier wordt opgevolgd en dat de klager op de hoogte wordt gehouden.
 7. Als er geen oplossing wordt bereikt, dan zal de ombudspersoon de klager informeren over verdere mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht.
 8. Als dat nodig is zal er een aangifte worden gedaan bij de verzekeraar, in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering.
 9. De ombudspersoon is aldus zowel voor de patiŽnt als voor de ziekenhuisorganisatie een aanspreekpunt bij het opvolgen van een schadedossier
 
ZOEKEN
   
100 jaar ziekenhuis inkendaal 1909-2009
Ziekenhuis Inkendaal
Koninklijke Instelling v.z.w.

Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
(Sint-Pieters-Leeuw)
Tel +32 (0)2 531 51 11
Fax +32 (0)2 532 43 08
Ondernemingsnr.: 0410.392.647
E-mail:
website: www.inkendaal.be
Inkendaal @ Facebook .Inkendaal @ Twitter .Inkendaal @ LinkedIn Blog Inkendaal