Inkendaal revalidatieziekenhuis
PatiŽnt
Hospitalisatie Ombudsdienst KLACHTENRAPPORTERING
Opdrachten ombudspersoon Onafhankelijkheid Ė bevoegdheid
Zorgen/Verplichtingen Bemiddelingsproces
Klachtencommissie Klachtenrapportering
Federale commissie 'rechten van de patiŽnt' Huishoudelijk reglement

KLACHTENRAPPORTERING

Iedere klacht wordt in een dossier opgenomen en verwerkt in een interne registratie. Zoals de wet het voorschrijft, worden de gegevens slechts bewaard voor de tijd die nodig voor de behandeling van de klacht en het opstellen van het jaarverslag. Na afhandeling wordt het dossier vernietigd.

Jaarlijks wordt door de ombudspersoon, op basis van deze registratie, een geanonimiseerd verslag opgesteld met een overzicht van het aantal klachten, het voorwerp van de klachten en het resultaat van de afhandeling ervan.
Tevens kunnen in dit verslag de moeilijkheden opgenomen die de ombudspersoon ondervindt in de uitoefening van zijn opdracht en eventuele aanbevelingen om daaraan te verhelpen.

Het jaarverslag zal geen enkel element bevatten waardoor iemand die betrokken is bij de afhandeling van de klacht kan worden geÔdentificeerd.

Het jaarrapport wordt uiterlijk in de maand april van het volgend kalenderjaar voorgelegd aan

  • de beheerder, de hoofdgeneesheer, de directie en de medische raad van het ziekenhuis;
  • de Federale Commissie 'Rechten van de patiŽnt', zoals bedoeld in artikel 16 van de wet betreffende de rechten van de patiŽnt.

Het jaarverslag moet binnen het ziekenhuis kunnen worden geraadpleegd door de bevoegde geneesheer-inspecteur.

 
ZOEKEN
   
100 jaar ziekenhuis inkendaal 1909-2009
Ziekenhuis Inkendaal
Koninklijke Instelling v.z.w.

Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
(Sint-Pieters-Leeuw)
Tel +32 (0)2 531 51 11
Fax +32 (0)2 532 43 08
Ondernemingsnr.: 0410.392.647
E-mail:
website: www.inkendaal.be
Inkendaal @ Facebook .Inkendaal @ Twitter .Inkendaal @ LinkedIn Blog Inkendaal