Inkendaal revalidatieziekenhuis
Medisch aanbod
Medisch aanbod SP-LOCOMOTORISCH
Revalidatie na polytrauma Revalidatie na heup-/knie chirurgie
Revalidatie na amputaties Revalidatie na dwarslaesies


Naast de afdelingen†Sp-neurologie en†SP-cardiopulmonair heeft Revalidatieziekenhuis Inkendaal ook de†SP-locomotorisch binnen haar medisch aanbod. Ook hier is behandeling zowel†gehospitaliseerd als ambulant mogelijk.

Op de SP-locomotorisch volwassenen worden patiŽnten gerevalideerd na polytrauma, amputatie, heup-/knie chirurgie †en dwarslaesies.


De belangrijkste doelstelling in de locomotorische revalidatie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van personen met ernstige motorische beperkingen en handicaps. Dat doen we door enerzijds een zo groot mogelijk herstel te optimaliseren en anderzijds door, ondanks de opgelopen beperkingen, een maximale autonomie te herwinnen.

Voor elke patiŽnt wordt bij opname een haalbare doelstelling bepaald. In functie hiervan wordt een multidisciplinaire behandeling uitgewerkt. Het ziekenhuis heeft daarvoor een heel team dat bestaat uit een revalidatieverpleegkundige, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, sociale readaptatiewerker en de sociale dienst. Deze multidisciplinaire werking wordt gecoŲrdineerd door de revalidatiearts. Wekelijks worden de doelstellingen geŽvalueerd in een multidisciplinair overleg, eventueel worden de doelstellingen bijgesteld.

Het is belangrijk dat de familie van de patiŽnt nauw betrokken wordt bij het revalidatieproces. Een patiŽnt die gesteund wordt, gaat sneller vooruit en is beter gemotiveerd. We doen dat onder meer via familiegesprekken, ronde tafelgesprekken en meeloopdagen. Dit geeft aan de familie de kans de evolutie te volgen alsook rechtstreeks vragen te stellen aan de betrokken personen.

Het is vanzelfsprekend dat een belangrijk onderdeel van de locomotorische revalidatie bestaat uit het geven van informatie en advies rond rolstoelen, materiŽle hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning (eventueel na evaluatie van de thuissituatie). Daarom werkt de Sp-locomotorisch ook met het†Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de conventie Mobiliteitshulpmiddelen.

Tijdens het verloop van de revalidatie wordt meer en meer aandacht gegeven aan het optimaliseren van de sociale integratie met oog voor zowel professionele als vrije tijdsactiviteiten. Zo nodig wordt advies gegeven betreffende aanpassingen op de werkvloer.
In overleg met de sociaal assistent wordt hulp van derden, de nood voor het inschakelen van een thuisverpleegkundige, thuiszorg geŽvalueerd en voorbereid.

 
ZOEKEN
   
100 jaar ziekenhuis inkendaal 1909-2009
Ziekenhuis Inkendaal
Koninklijke Instelling v.z.w.

Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
(Sint-Pieters-Leeuw)
Tel +32 (0)2 531 51 11
Fax +32 (0)2 532 43 08
Ondernemingsnr.: 0410.392.647
E-mail:
website: www.inkendaal.be
Inkendaal @ Facebook .Inkendaal @ Twitter .Inkendaal @ LinkedIn Blog Inkendaal