Inkendaal revalidatieziekenhuis

Centrum voor bewegingsanalyse

 

In 2013 opende het Centrum voor Bewegingsanalyse van de Revalidatie ziekenhuis Inkendaal zijn deuren.  Sommige patiënten – zowel kinderen als volwassenen met loopproblemen kunnen er terecht voor een bijzonder gespecialiseerd en grondig onderzoek.

Een team van specifiek opgeleide therapeuten evalueert en analyseert daarbij verschillende gangparameters (spieractiviteit, positie van ledematen en gewrichten, krachtinwerking op het lichaam). Op die manier kunnen ze objectief het nut bepalen van een spalk,  een  behandeling  of een ingreep.

De meeste patiënten zijn momenteel kinderen met hersenverlamming. Het centrum behandelt ook geregeld volwassen patiënten die een beroerte (CVA) hebben gehad.

Kinderen die lijden aan motorische stoornissen (gevolgen van letsels, ongevallen, aangeboren afwijkingen, gevolgen van verstikking in de zuigelingperiode, ...) moeten optimaal worden gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te bewegen. Om een specifiek revalidatieprogramma te kunnen opstellen moet de stoornis nauwgezet worden geanalyseerd: meer bepaald moet de spieractiviteit en de daaruit volgende beweging van het lichaam worden geanalyseerd. Verschillende camera’s registreren de beweging en de stappen van het kind (of van de volwassene met motorische problemen) door deze op te delen in verschillende gangfasen. Het team  gebruikt daarvoor een gesofisticeerd informaticaprogramma dat hen helpt om de stoornis te begrijpen en de beste therapievorm  te bepalen zodoende de handicap tot een minimum te herleiden.

Het Revalidatieziekenhuis Inkendaal beschikt over een modern en performante locatie voor hulp aan neurologische patiënten, waarbij deze in een unieke omgeving zich kan omringen door gespecialiseerde geneesheren, therapeuten en verplegend personeel  om een gepersonaliseerd zorgpakket uit te werken en realistische doelstellingen voor op te stellen. 

Tevens wil het revalidatie ziekenhuis zich in de toekomst meer en meer richten op research, wetenschappelijk onderzoek  op het vlak van deze handicaps.

Het nieuwe centrum bundelt de expertise prof. dr. Marc Degelaen (revalidatie wetenschappen en kinesitherapie – Inkendaal / VUB), dr. Serge Voets en dr. Jurn Haan (kinderneuroloog), dr. Koen Matthys en dr. Iwona Safin (revalidatie arts) te Inkendaal, samen met dr. L De Borre (orthopedisch kinderchirurg – HUDERF), dr. A. Laumen (orthopedisch kinderchirurg – UZ Brussel) en deze van prof. dr. Benard Dan (Neuropediater – HUDERF / ULB).

Dit centrum voor bewegingsanalyse moet ons in de toekomst de mogelijkheid bieden om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de posturale controle en coördinatie in de ledematen (zowel bovenste als onderste ledematen). Tenslotte stelt Inkendaal zich open om samen met externe medewerkers / onderzoeksgroepen gespecialiseerd onderzoek te verrichten in kader van de revalidatie.

Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

 

Tags Inkendaal Centrum voor revalidatie : Therapeutisch appartement | Vaph | Cognitieve therapie | Fysische revalidatie | Ambulante begeleiding | Revalidatie centrum | Centrum voor bewegingsanalyse | Hippotherapie | Robot Zora | Neurologische revalidatie | Revalidatie orthopedie | Hydrotherapie | PVS - MRS | Ganglabo | Revalidatie heup | Revalidatie knie

 
 
       
100 jaar ziekenhuis inkendaal 1909-2009
Ziekenhuis Inkendaal
Koninklijke Instelling v.z.w.

Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
(Sint-Pieters-Leeuw)
Tel +32 (0)2 531 51 11
Fax +32 (0)2 532 43 08
Ondernemingsnr.: 0410.392.647
E-mail:
website: www.inkendaal.be